Geopolitics

On 'falling' and 'liberating'.

This is an open ietter to Swedish television news, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter and other Swedish media companies

This post is going to be in Swedish and English. I'm not sure the media companies named above can manage English. They certainly can't manage Swedish. They keep making silly mistakes, which is what this post is about. Note that the Swedish is not a direct translation of the English and is not intended to be.

English version

Now, when the battle for Aleppo appears to be only a few days away from being over, I would like to correct a misapprehension common to the three news agencies mentioned above, and, indeed, several others.

When the final quarters of the city are once more in the hands of government forces, the description is not that the city has fallen to the Syrian Army, with or without mentioning their allies. The city will have been liberated from terrorists by the legitimate government of the country, and its legitimate army and allies. It doesn't matter what Washington says. Using the wrong terms is just bad Swedish.

Since there seems to be a certain amount of doubt about who are the bad guys and who the good, here are some hints:


  • The good guys don't behead people who fall into their hands
  • The good guys don't take people hostage and demand ransomes
  • The good guys don't rape women or sell them as sex slaves
  • The good guys don't imprison civilians
  • The good guys don't use civilians as a human shield
  • The good guys don't shoot civilians who try to get out of beleaguered territory
  • The good guys are those who receive with open arms civilians who manage to escape, give them food and a save haven.
  • There are no moderate rebels, since the so-called moderate rebels have broken most or all of the first six points on this list.
  • Civilian casualties are unavoidable in war, but the criminals are the ones who start the war, not those who try to protect their country from invaders, without regard to how the invaders seek to justify the invasion.

Swedish version

Det här är ett öppet brev till SVT, SvD, DN och andra media.

När belägringen av Aleppo upphör, vilket kan ske när som helst, är det inte bra svenska att rapportera att staden har fallit till den syriska arméen. Staden då skall ha fritagits från terrorister av regeringens styrkor och deras legitima allierade.

När ett mål hamnar i händerna på 'the bad guys', dem onda, då kan man säga att det har 'fallit'. När den legitima regeringen återtar kontroll över målet har det 'libererats' eller 'fritagits', hur mycket Washington än skulle uppmuntra er till dålig svenska.

Eftersom det verkar råda något tvivel om vem som är de onda och vem som är de goda, här ar några tips:


  • de goda halshugger inte folk som faller i deras händer
  • de goda tar inte gisslan och begära lösensummor
  • de goda våldtar inte kvinnor eller sälja dem som sexslavar
  • de goda tar inte civila till fånga
  • de goda använder inte civila som en mänsklig sköld
  • de goda skjuter inte civila som försöka ta sig ut från belägrade områden
  • de goda är de som tar vänligt emot civila som lyckas fly och ger dem mat och en fristad
  • det finns inga moderata rebeller, ty de såkallade moderata rebeller har gjort sig skyldiga till alla dem första sex punkter i denna lista.
  • Civila offer är oundvikliga i krig, men de kriminella är de som startade kriget, inte de som försöker skydda sitt land från inkräktare, oavsett hur inkräktarna försöker rättfärdiga invasionen.
© James Wilde 2015